۵- پیام کوتاه مدیریتی

1- با عدالت رفتار کنید تا اعتماد متقابل در سازمان افزایش یابد.
۲- با کارکنان دوستانه رفتار کنید، بدون این که احترام متقابل را به خطر بیاندازید.
۳- کارکنان باید ،آموزشهای لازم را قبل ازاینکه نیاز پیدا کنند، فراگیرند.
۴- آدم عاقل فرصت نیک را به بخت نیک مبدل می سازد.
۵- یکی از راه های ایجاد انگیزه در کارکنان، احترام گذاشتن به آن ها است.
۶- یک رهبر باید زیر دستانش را باور کند تا بیشترین کوشش آنان را آشکار سازد.
۷- برای مدیر خوب بودن، باید مهارت های یک پدر یا مادر خوب را در خود تقویت کنیم.
۸- کامیابی یا شکست هر سازمان را باید در عملکرد رهبر سازمان جستجو کرد.
۹- به رقیب، تحمل؛دوست، دل؛ ارباب رجوع، خدمات؛ همه،خیرخواهی؛اهدا کنید.
۱۰- اگر می خواهی هستی را بشناسی، خود را بشناس.
۱۱- اگر در نقش رهبر، از کارکنان خواهان کار با ارزش هستید، با آنان صادق باشید.
۱۲- یک مدیرباید تصمیم های سخت و استوار بگیرد.
۱۳- به مدیر جدید فرصت دهید تا کارایی خود را اثبات کند.
۱۴- کایزن ( بهبود مستمر ) سبب می شود تا چرخه ی بهبود تضمین گردد.
۱۵- همواره در کارها برای کمک به کارکنان زیر مجموعه خود و همکاران پیشقدم شوید.
۱۶- از این عبارت استفاده کنید :مرا در جریان امور قرار بده تاببینم چگونه کمک کنم.
۱۷- با هم بودن آغاز است. با هم ماندن پیشرفت است. باهم کار کردن موفقیت.
۱۸- مشورت کنید و افکار خود را با هم بسنجید تا از میان آن ها درستی زاییده شود.
۱۹- مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری ها باعث افزایش روحیه آن ها می شود.
۲۰-موفقیت از آن کسانی است که ذهنیت موفق دارند.
۲۱- تمرکز فکری خود را از روی گذشته، به حال و آینده سوق دهید.
۲۲- چیزی که امروز نو است فردا روز کهنه به حساب می آید.
۲۳- بزرگی را به کسی نمی بخشند، خود باید آن را بدست آورید.
۲۴- دلایل شکست را ابتدا باید در خود جستجو کنیم.
۲۵- برنده : اشتباه کردم. بازنده : تقصیر من نبود.
۲۶- به زیر دستان خود آموزش دهید، به ایشان اعتماد کنید .
۲۷- سخن گفتن به موقع و سکوت نمودن به موقع نشانه عقل است.
۲۸- اگر دنبال فرصت ها بگردیم، چند برابر می شوند.
۲۹- آنگاه که از یادگیری بازماندید به رشد خود پایان داده اید.
۳۰- یک مدیر باید به هنگام آموزش کارکنان معیارهای سختی بکار گیرد.
۳۱- بدون داشتن کارکنان شایسته و آموزش دیده نمی توان کار ها را تفویض کرد.
۳۲- خشنودی شغلی و تعهد کارکنان در کار، امری حیاتی و بنیادی است.
۳۳- تمام تلاش های مدیریت در دوکلمه خلاصه می شود : رضایت مشتری .
۳۴- آن چه انجام می دهید، بنویسید. به آن چه می نویسید، عمل کنید.
۳۵- هر از گاهی بهتر است در دسترس کارمندان تان نباشید.
۳۶- اگرتلقین کنید نمی توانید، انجام ساده ترین کارها نیزازعهده ی شما خارج است.
۳۷- خوشبخت ترین موجود، کسی است که خوشبختی را در خانه خود جستجو کند.
۳۸- بهترین مردم، سودمند ترین آن ها به حال دیگران است.
۳۹- یک مدیر باید بتواند سریع تر از کارکنانش بیاندیشد و عمل کند.
۴۰- از مخالفت نهراسید، بادبادک هنگامی بالا می رود که با باد مخالف رو به رو شود.
۴۱- از کارمندانبخواهید با مشکلات شان و راه حل های پیشنهادی خود پیش شما بیایند.
۴۲- در میان بهم ریختگی به دنبال سادگی بگردید.
۴۳-کاغذها و وسایل بدون استفاده خود را مرتباً دور بریزید.
۴۴- هیچ سازمان یا شرکتی قادر نیست با مهارت های یک نفر رشد کند.
۴۵- قصد و مقصد هر تجارت، خلق و حفظ مشتری است.
۴۶- هرگز قدرت یک مشتری ناراضی را دست کم نگیرید.
۴۷- ایجاد اهداف مشترک، مصالحه از جمله روش های مدیریتی تعارض هستند.
۴۸- قبل از ایجاد تغییر، نظر کارکنان را جویا شوید.
۴۹- خرج کردن در آموزش نوعی سرمایه گذاری بلند مدت است.
۵۰- مخارج بیهوده را قطع کنیدو این طرز تفکر را برای وقت خود نیز به کار بگیرید.
۵۱- دشواری آینده در این است که با ان چه ما به آن عادت کرده ایم، تفاوت دارد.
۵۲- مغرور بودن به دانش خود، بدترین نوع جهالت است.
۵۳- مردم به ماهیگیری میپردازند وهیچگاه درک نمیکنند که پی چه ماهی ای هستند.
۵۴- فوریت زمان را دقیقاً با تاریخ و ساعت مشخص کنید.
۵۵- تفکر در عاقبت هر کار باعث رستگاری است.
۵۶- در برابر بحران واکنش نشان ندهید بلکه آن را اداره کنید.
۵۷- امروز تنها زمانی است که میتوان درآن کاری انجام دادویا نداد.
۵۸- همیشه حق با مشتری است.
۵۹- بزرگ ترین نعمت های زندگی ما، زمان و آزادی انتخاب هستند.
۶۰- یک مدیر باید چشم اندازی گسترده داشته باشد.
۶۱-برای تصمیم گیری، از کامل ترین، صحیح ترین و جدیدترین اطلاعات استفاده کنید.
۶۲- ناراضی ترین مشتریان، مهم ترین منبع عبرت و یادگیری برای انسان ها هستند.
۶۳- ازدست دادن مشتری در ثانیه ها اتفاق می افتد.
۶۴- فرد را به فعل او امتحان کنید نه به قول.
۶۵- پیشنهادهای کارکنان فرصتی با ارزش برای افزایش مهارت های فردی آن ها است.
۶۶- کوشش اولین وظیفه انسان است.
۶۷- هیچ کار بزرگی بدون اراده بزرگ میسر نشده است.
۶۸- زمانی که از دست رفت، هیچ گاه باز نمی گردد.
۶۹- وقت گذرانی را متوقف کنید. در این صورت بسیاری از بحران ها از بین خواهد رفت.
۷۰- لازمه ی ثمربخشی تصمیم های پیچیده مشارکت کارکنان است.
۷۱- انسان ضعیف هرگز نمی تواند رو راست باشد.
۷۲- باید درباره فراوانی به صورت نامحدود فکر کنیم.
۷۳- کسی که می خواهد درو کند، باید بکارد.
۷۴- کمیاب ترین منابع در هر سازمان، انسان های کارآمد هستند.
۷۵- هرگز درباره کسی قضاوت نکنید مگر آن که خود را به جای او بگذارید.
۷۶- انسان بزرگ از صفات خوب دیگران استفاده می کند.
۷۷- اشخاص نادان به وسیله جهالت خود نابود می شوند.
۷۸- بهترینها کسانیند که تعریف کردید خجل شوند و بد گفتید، سکوت کنند.
۷۹- خوشبختی موجب آرامش روح و تندرستی جسم است.
۸۰- در جهان، یگانه مایه نیک بختی انسان، محبت اوست.
۸۱- هر لحظه از زمان را از آن خود گردان.
۸۲- خنده، معایب و مشکللات زندگی را کوچک و آلام روحی را محو می نماید.
۸۳- هرگز قبل از فکر کردن حرف نزن و کاری انجام مده.
۸۴- راز سعادت در این است که کاری را که به تو واگذار شده دوست بداری.
۸۵- به کسانی که با شما کار می کنند اطمینان دهید .
۸۶- از استفاده زیاد از کلمات غیر متداول و واژه های فنی و تخصصی پرهیز کنید.
۸۷- کسی که کمتر به فردا متکی باشد، فردایی شادتر خواهد داشت.
۸۸- به جای ایرادگیری، چاره اندیشی کنید.
۸۹- از آهسته رفتن نترس، از بی حرکت ایستادن بترس.
۹۰- افراد ارزشمند، در فربومایگان حسد به وجود می آورند و در گرانمایگان رقابت.
۹۱- نظم، اولین قانون طبیعت است.
۹۲- در صنعت با میکرومتر اندازه می گیرند، با گچ علامت می زنند و با تبر قطع می کنند.
۹۳- به چیزی کمتر از سازمان یا شرکت پیشتاز قانع نباشید.
۹۴- در شغلی که به تو محول نیست اندیشه و تدبیر مکن.
۹۵- وقتی را برای رسیدگی به درخواست های کارمندان در نظر بگیرید.
۹۶- دقایقی را به بررسی اهداف اختصاص دهید.
۹۷- اگر می توانید کاری را با تلفن انجام دهید، این کار را بکنید.
۹۸- کارمندی که کار خود را درست و به موقع انجام می دهد، تشویق و ستایش کنید.
۹۹- با کارمندان خود، درباره امور غیر عادی و علایق شخصی ان ها صحبت کنید.
۱۰۰- وقتی را برای رسیدگی به درخواست های کارمندان تان در نظر بگیرید.
۱۰۱- اعضای گروه ها باید حس کنند صاحب و مالک مشاغل خود هستند.
۱۰۲- کشتیها در لنگرگاه ایمنی بیشتری دارند اما کشتی رابرای ماندن در بندر نساخته اند.
۱۰۳- ازهر کار دیگری دست بکشید و فقط به آن چیزی بپردازید که قصد انجامش را دارید.
۱۰۴- اگر نتوانستید چیزی را در مدت سی ثانیه بیاید، آن را در جای نادرستی قرار داده اید.
۱۰۵- باید از برجسته ترین مدیریت تکنولوژی بهره گرفت.
۱۰۶- خشنود کردن مشتریان کافی نیست، سعی کنید آن ها را شیفته کار خود کنید.
۱۰۷- کیفیت، سودآوری را موجب می شود وانسان ها، کیفیت را به وجود می آورند.
۱۰۸- انسان مانند رودخانه است، هر چه عمیق تر باشد آرام تر است.
۱۰۹- برای زندگی فکر کنید ولی غصه نخورید.
۱۱۰- اراده، درخت با عظمتی است که تمدن و تکامل، شاخه های آن هستند.
۱۱۱- حقوق کارمندان را کارفرما نمی دهد، کارفرما فقط چگونگی پرداخت را تعیین می کند.
۱۱۲- حقوق کارمندان را مشتری ها می دهند.
۱۱۳- با تشکیل گروه های حل مسئله در سازمان، رشد آن را تسریع کنید.
برای پیاده سازی موفق هر تکنیک مدیریت، بایبد پیش نیازهای آن را رعایت نمود.
۱۱۴- سازمان نوآور، خلاق و یادگیرنده ایجاد نمایید.
۱۱۵- دلایلی را که خود پیدا می کنیم، آسان تر می پذیریم.
۱۱۶- هیچ کس به اندازه قلب تان به شما وفادار نیست.
۱۱۷- فقط کسانی پیروز می شوند که عقیده دارند پیروز خواهند شد.
۱۱۸- راز موفقیت این است که بدانیم چطور می توان عقاید مردم را عوض کرد.
۱۱۹- با اعتماد به نفس می توان دنیا را فتح کرد.
۱۲۰- بهترین نسخه برای نادان ماندن فرد تا ابد این است که شخص به معلوماتش قانع باشد.
۱۲۱- زمانی که رشد متوقف شود، مُردن فرا می رسد.
۱۲۲- راز موفقیت، شناخت مشتری است.
۱۲۳- اگر نتوانید خود را به جای مشتری قرار دهید به درد طراحی آگهی تجاری نمیخورید.
۱۲۴- خلاقیت، نگاهی نو به واقعیت است.
۱۲۵- باید کارتان با دیگران فرق داشته باشد.
۱۲۶-سرمایه ها به سرعت باز می گردد اگر راحترین فضارادر اختیار مشتریان قرار دهید.
۱۲۷- ایجاد شبکه های همکاری، سازمان را قدرتمند می کند.
۱۲۸- ارزشهای بنیادینی که خود به آنها اعتقاد دارید به دیگران نیز بشناسانید.
۱۲۹- کارهای بی ارزش هیچ سودی برای سازمان ندارد .
۱۳۰- مورد سنجش قرار گرفتن، بسیار آسان تر از سنجش کار دیگران است.
۱۳۱- خروجی کار هر کس به خوبی تمرین اوست.
۱۳۲- به جای سخت کوشی، هوشمندانه تر کار کنید.
۱۳۳- تجربه، معلم خوبی است ولی حق التعلیم بالایی دارد.
۱۳۴- کار مدیر، اداره کردن کارهایی است که به سایرین محول شده .
۱۳۵- ۵ چیز مدیر را تباه میکند: فریب دوستان، روی گردانیدن از علم و صاحبان، تحقیر دیگران،
غرور و از پس هوای نفس رفتن.
۱۳۶- مثبت اندیشان نتیجه مثبت می گیرند چون از دشواری ها نمی هراسند.
۱۳۷- صبر و شکیبایی و سعه صدر و وسعت نظر از ویژگی های یک کارگزار است.
۱۳۸- بعضی چیزها وقتی راجع به آن ها حرف بزنید بهتر می شوند و بعضی چیزها وقتی در برابر
آن ها سکوت شود.
۱۳۹- باید شروع به عمل کرد. اساس مدیریت، دقیقاً همین است.
۱۴۰- سعی کنید حقایق و دیدگاه ها را از هر انتقاد بیرون بکشید.
۱۴۱- بهبود کار و روش ها از آموزش شروع می شود و به آموزش ختم می شود.
۱۴۲- تجربه، نامی است که همه افراد بر روی اشتباه های خود می گذارند.
۱۴۳- هیچ چیز برای رهبران، بهتر از وجدان آسوده نیست.
۱۴۴- کارکنان سازمان باید قابلیت سر در گم نشدن در برابر مشکلات را داشته باشند.
۱۴۵- کسانی که دیر قول می دهند، خوش قول ترین مردم دنیا هستند.
۱۴۶- اندیشه کن، آنگاه سخن گوی تا از لغزش برکنار باشی
۱۴۷- سود جستن در تجارت مستلزم مراجعه دوباره مشتری است.
۱۴۸- دستیابی به سطح کیفیت بالاتر، لزوماً نیازمند صرف هزینه های بیشتر نیست.
۱۴۹- اگر نتوانیم اندازه گیری کنیم، نمی توانیم کنترل کنیم.
۱۵۰- پیامد هدف گذاری خوب، کارکرد خوب است.
۱۵۱- بزرگ بیاندیشید! بزرگ عمل کنید!
۱۵۲- انسانها هنگامی ارتباط واقعی برقرار می کنند که در سازمان احساس امنیت کنند.
۱۵۳- از ساده ترین راه های تقویت روح اعتماد در سازمان، مشارکت اطلاعاتی است.
۱۵۴- بدون آگاهی نمی توان مسوولانه عمل کرد. فرد آگاه ناچار به عمل مسوولانه است.
۱۵۵- مبادله نظرات همان چیزی است که می تواند همه را در حال فعالیت نگه دارد.
۱۵۶- انسان بالغ، یک اشتباه را دو بار تکرار نمی کند.
۱۵۷- در مذاکره به دنبال پیروزی هر دو طرف باشید.
۱۵۸- خودشناسی را پیشه خود ساز که مشکل ترین درس جهان است.
۱۵۹- خلاقیت ونوآوری راهگشای بهره وری است.
۱۶۰- کارکنان سازمان مهمترین سرمایه های سازمان هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *